Garth Brooks - Burning bridges

Autor/s: Stephanie C. Brown - Garth Brooks
CD: Ropin' the Wind
Balls associats: ---


LLETRA EN ANGLÈS

Yesterday she thanked me
For oilin' that front door
This morning when she wakes
She won't be thankful anymore
She'll never know how much I cared
Just that I couldn' t stay
And l'll never know the reason
Why I always run away

Chorus:
Burning bridges one by one
What l'm doin' can' t be undone
And l'm always hoping someday
l'm gonna stop this runnin' around
But every time the chance comes up
Another bridge goes down

Last night we taIked of old times
Families and home towns
She wondered if we'd both agree
On where we'd settle down
And I told her that we'd cross that bridge
Whenever it arrived
Now through the flames I see her
Standing on the other side

Repeat chorus

Like ashes on the water
I drift away in sorrow
Knowing that the day
My lessons finally learned
l'll be standing at the river
Staring out across tomorrow
And the bridge I need to get there
Will be a bridge that I have burned

Repeat chorus

Another bridge goes downTRADUCCIÓ APROXIMADA AL CATALÀ (Per Marta)

Ahir em va agraïr
que li arreglés la porta de davant
Aquest matí, a l'aixecar-se
Ja no volia agraïr-me res més
Ella mai sabrà tot el què significava per mi
i és que no podré quedar-me
I mai sabré el motiu
de perquè sempre m'escapo

Tornada:
Cremant ponts un a un
El què faig no es pot desfer
Sempre espero que algun dia
deixaré de fugir contínuament
Però cada cop que en tinc la oportunitat
Cau un altre pont

Ahir a la nit parlàvem dels vells temps
Famílies i ciutats on vam nèixer
Ella es preguntava si estàvem tots dos d'acord
sobre on ens instal·laríem
I jo li vaig dir que creueríem el pont
Quan arribés
I ara la veig a través de les flames
Dreta a l'altre banda

Repetir tornada

Com cendres a l'aigua
Vaig a la deriva entre la pena
Sabent que el dia
en què hagi après totes les lliçons
M'estaré dret davant del riu
Mirant fixement cap el demà
I el pont que necessito per arribar-hi
Serà un pont que ja he cremat

Repetir tornada

Cau un altre pont