George Strait - All my ex's live in Texas

Autor/s: Sanger D. Shafer & Linda J. Shafer
CD: Ocean front property
Balls associats: Austin motel
LLETRA EN ANGLÈS

All my ex's live in Texas,
And Texas is a place I'd dearly love to be.
But all my ex's live in Texas
And that's why I hang my hat in Tennessee.

Rosanna's down in Texarcana; wanted me to push her broom,
And sweet Ilene's in Abilene; she forgot I hung the moon,
And Allison in Galveston somehow lost her sanity,
And Dimples who now lives in Temple's
Got the law lookin’ for me.

All my ex's live in Texas,
And Texas is a place I'd dearly love to be.
But all my ex's live in Texas
And that's why I hang my hat in Tennessee.

I remember that old Frio river where I learned to swim.
And it brings to mind another time where I wore my welcome thin.
My transcendental meditation, I go there each night,
But I always come back to myself
Long before daylight.

All my ex's live in Texas,
And Texas is a place I'd dearly love to be.
But all my ex's live in Texas
And that's why I hang my hat in Tennessee.

Some folks think I'm hidin',
It's been rumored that I died,
But I'm alive and well in Tennessee.TRADUCCIÓ APROXIMADA AL CATALÀ (Per Countrycat)

Totes les meves ex viuren a Texas,
Texas és el lloc on m’agradaria estar.
Però totes les meves ex viuen a Texas
I per això vaig anar a parar a Tennessee

La Rosanna és a Texarcana; esperant que li passi l’escombra
I la dolça Ilene és a Abilene; es va oblidar que li havia donat la lluna,
I l’Allison és a Galveston d’alguna manera va perdre el seny,
I la Dimples que ara viu a Temple's
Fa que la llei em busqui.

Totes les meves ex viuren a Texas,
Texas és el lloc on m’agradaria estar.
Però totes les meves ex viuen a Texas
I per això vaig anar a parar a Tennessee

Recordo del vell riu Frio, on vaig aprendre a nedar.
Em porta al cap a un altre temps quan hi era benvingut
És la meva meditació transcendental, hi vaig cada nit
Però sempre torno em mi
Molt abans que surti el sol

Totes les meves ex viuren a Texas,
Texas és el lloc on m’agradaria estar.
Però totes les meves ex viuen a Texas
I per això vaig anar a parar a Tennessee

Molts amics creuen que m’amago,
Hi ha rumors que m’he mort,
Però estic viu i la mar de bé a Tennessee.