John Arthur Martinez - The armadillo song

Autor/s: Mike Blakely, John Arthur Martinez
CD: Stand your ground (2001)
Balls associats: Dillo

Descripció: una cançó ben curiosa, que narra el moment en que un camió està a punt d'aixafar un armadillo al mig d'una carretera comarcal. El ritme de la cançó retrata molt bé l'estrès del moment.

LLETRA EN ANGLÈS

The armadillo song

There's a big armadillo in the middle of a little old country road
An old brown bottle in a puddle near the cattle guard
A June bug beetle in the bottom of the bottle
Near the big armadillo in the middle of the little
Old country road that I am traveling on

There's a red headed rider with the radio raring and the windows down
Rocking and a reeling to the rhythm of the country sounds
He's got his eighteen wheeler with the pedal to the metal
And he's headed for the 'dillo and the bottle in the middle of the little old country road I'm traveling on

He swerved to the right missed the 'dillo in the middle
He swerved to the left missed the puddle near the guard
Next thing you know he's comin' at me
So I dive for the bar ditch and what do I see?

A big armadillo in the middle of a little old country road
An old brown bottle in a puddle near the cattle guard
A June bug beetle in the bottom of the bottle
Near the big armadillo in the middle of the little
Old country road that I am traveling on


TRADUCCIÓ APROXIMADA AL CATALÀ (Per Countrycat)

La cançó de l'armadillo (segons el DIEC, l'Armadillo és un mamífer del grup dels xenartres, de la família dels dasipòdids, caracteritzat perquè té el dors, el cap i la cua recoberts d’escata que forma com una armadura)

Hi ha un armadillo gran al mig d'una petita carretera comarcal
Una vella ampolla marró en un toll a prop del guarda del bestiar
Un escarbat de juny al fons de l'ampolla
A prop de l'armadillo gran del mig de la petita
vella carretera comarcal per on estic viatjant

Hi ha un camioner pell roig que té la ràdio a tota llet i les finestres abaixades
Gaudint de valent amb els ritmes country que sonen
Posa el seu tràiler a tot gas
I va de pet cap a l'armadillo i l'ampolla del mig de la petita vella carretera
comarcal per on estic viatjant

Va tombar cap a la dreta per no aixafar l'armadillo del mig
Va tombar cap a l'esquerra per no aixafar el toll a prop del guarda
I ara ve de pet cap a mi
Així que em llanço de cap a la cuneta i què veig?

Un gran armadillo al mig d'una petita vella carretera comarcal
Una vella ampolla marró en un toll a prop del guarda del bestiar
Un escarbat de juny al fons de l'ampolla
A prop de l'armadillo gran del mig de la petita
vella carretera comarcal per on estic viatjant

A partir d'aquí va repetint estrofes ja cantades, cada cop més de pressa.