Gary Allan - Guys like me

Autor/s: Kostas i Treant Summar
CD: See if I care
Balls associats: California boy


LLETRA EN ANGLÈS

Well there’s no more smokey bars in California,
There ain’t no wildlife left in Tennessee,
But I keep on living every song I’m singing,
And their trying to put an end to guys like me,

All that’s left in Bakersfield is a jukebox,
And it’s haunted by old songs and memories,
It’s getting hard to find a place to play my guitar,
And their trying to put an end to guys like me,

Well, I’d like to find a place where love surrounds me,
Some town where they don’t mind me hanging around,
A place where life don’t move to fast,
And what you are is not a thing of the past,
Where you can land your dreams on solid ground,

Well, I’m sitting on a barstool down on Broadway,
Waiting for my turn to sing my dreams,
I’m just a California boy with my old guitar,
And their trying to put and end to guys like me,

Well, I’d like to find a place where love surrounds me,
Some town where they don’t mind me hanging around,
A place where life don’t move to fast,
And what you are is not a thing of the past,
Where you can land your dreams on solid ground,

Well, I’m sitting on a barstool down on Broadway,
Waiting for my turn to sing my dreams,
I’m just a California boy with my old guitar,
And their trying to put and end to guys like me,

Yeah their trying to put an end to guys like meTRADUCCIÓ APROXIMADA AL CATALÀ (Per Carles)

Ja no hi ha bars plens de fum a California,
No hi queda vida salvatge a Tennesee,
Però jo segueixo vivint cada cançó que canto,
I estan intentant acabar amb els ‘tios’ com jo,

Tot el que ha quedat a Bakersfield és un ‘jukebox’,
‘embruixat’ amb velles cançons i records,
Se'm fa difícil trobar un lloc on tocar la guitarra,
I estan intentant acabar amb els ‘tios’ com jo,

M’agradaria trobar un lloc on l’amor m’envoltés,
Un poble on no els importés perdre el temps,
Un lloc on la vida no anés depressa,
I en el què un és no sigui una cosa del passat,
Un lloc on poder fer els somnis realitat,

Estic assegut en un tamboret a Broadway,
Esperant el meu torn per cantar els meus somnis,
Tan sols sóc un noi de California amb la seva vella guitarra,
I estan intentant acabar amb els ‘tios’ com jo,

M’agradaria trobar un lloc on l’amorm’envoltes,
Un poble on no els importés perdre el temps,
Un lloc on la vida no anés depressa,
I en el què un és no sigui una cosa del passat,
Un lloc on poder fer els somnis realitat,

Estic assegut en un tamboret a Broadway,
Esperant el meu torn per cantar els meus somnis,
Tan sols soc un noi de California amb la seva vella guitarra,
I estan intentant acabar amb els ‘tios’ com jo,

Si, estan intentant acabar amb els ‘tios’ com jo