Sherrié Austin - Little Bird

Autor/s: Desconegut
CD: Love In The Real World [1999]
Balls associats: Lighting Polka

Clip:

Font: countryback

LLETRA EN ANGLÈS

Little Bird

A bird in a cage can't use its wings
One day she might refuse to sing
You'll find some feathers on the floor and an open door

Chorus:
Ooh Ooh whatcha gonna do
When your little bird flies away
Hey Hey, Ooh Ooh whatcha gonna say
Whatcha gonna do
When your little bird flies away

A bird in a cage is on display
People they poke and stare all day
If she can get those bars to bend
She won´t be back again

Chorus

Free to touch the sky
She never dreamed she´d ever fly so high

Chorus


TRADUCCIÓ APROXIMADA AL CATALÀ (Per Countrycat)

Ocellet

Un ocell engabiat no pot fer servir les ales
Algun dia pot deixar de cantar i tot
Trobaràs plomes al terra i la porta oberta

Tornada:
Ooh Ooh què faràs
Quan el teu ocellet se'n vagi volant
Hey Hey, Ooh Ooh què faràs
Què faràs
Quan el teu ocellet se'n vagi volant

Un ocell engabiat està en un aparador
La gent el contempla i el mira tota l'estona
Si ella pogués doblegar les barres
No tornaria mai més

Tornada

Lliure per tocar el cel
Ella mai hauria somniat que podria arribar a volar tant amunt

Tornada