Little Texas - God blessed Texas

Autor/s: Porter Howell, Brady Seals
CD: Big Time
Balls associats: God Blessed Texas

Clip:

Font: martinuk777


LLETRA EN ANGLÈS

God blessed Texas

I've seen a lot of places
I've been around the world
I've seen some pretty faces
Been with some beautiful girls
But after all I've witnessed one thing still amazes me
Just like a miracle you have to see to believe

Chorus:
'Cause God blessed Texas with His own hand
Brought down angels from the promised land
Gave 'em a place where they could dance
If you wanna see heaven brother here's your chance
I've been sent to spread the message
God blessed Texas

First He lit sunshine
Then He made the waters deep
Then He gave us moonlight
For all the world to see
Well everybody knows that the Lord works in mysterious ways
He took a rest then on the very next day

Chorus (x2)

Well I've been sent to spread the message
God blessed Texas

Well I've been sent to spread the message
Mmm...God blessed Texas


TRADUCCIÓ APROXIMADA AL CATALÀ (Per Countrycat)

Déu va beneir a Texas

He vist molts llocs
He estat per tot arreu
He vist algunes cares boniques
He estat amb algunes noies boniques
Però després de tot he estat testimoni d'una cosa que encara em meravella
Com un miracle que si no el veus no el creus

Tornada:
Perquè Déu va beneir a Texas amb les seves pròpies mans
Hi va dur àngels des de la terra promesa
Els va donar un lloc on poguessin ballar
Germà, si vols veure la glòria ara en tens la oportunitat
He estat enviat per propagar el missatge
Déu va beneir a Texas

Primer va encendre el sol
Després va fer les aigües profundes
Després ens va donar la llum de la lluna
Perquè tothom la veiés
És ben sabut que Déu treballa de forma misterioses
Va agafar-se un dia de festa l'endemà

Tornada (x2)

He estat enviat per propagar el missatge
Déu va beneir a Texas

He estat enviat per propagar el missatge
Mmm... Déu va beneir a Texas