Cash, Nelson, Jennings, Kristofferson - Highwayman

Autor/s: Desconeguts
CD: Highwayman
Balls associats: ---


LLETRA EN ANGLÈS

I was a highwayman. Along the coach roads I did ride
With sword and pistol by my side
Many a young maid lost her baubles to my trade
Many a soldier shed his lifeblood on my
blade
The bastards hung me in the spring of twenty-five
But I am still alive.

I was a sailor. I was born upon the tide
And with the sea I did abide.
I sailed a schooner round the Horn to Mexico
I went aloft and furled the mainsail in a blow
And when the yards broke off they said that I got killed
But I am living still.

I was a dam builder across the river deep and wide
Where steel and water did collide
A place called Boulder on the wild Colorado
I slipped and fell into the wet concrete below
They buried me in that great tomb that knows no sound
But I am still around..I'll always be around..and around and around and around and around

I fly a starship across the Universe divide
And when I reach the other side
I'll find a place to rest my spirit if I can
Perhaps I may become a highwayman again
Or I may simply be a single drop of rain
But I will remain
And I'll be back again, and again and again and again and again.TRADUCCIÓ APROXIMADA AL CATALÀ (Per Countrycat)

Era un home d'autopista. per les carreteres per les que passava
Amb escut i pistola al meu costat
Moltes noies van perdre els seus penjolls amb mi
Molts soldats van vessar la seva sang al meu ganivet
Els bastards em van penjar la primavera del '25
Però encara estic viu.

Era un pescador. vaig nèixer sobre la marea
I amb el mar vaig estar.
Vaig navegar amb una barca de Horn a Mexico
Vaig pujar dalt per arriar les veles al vent
I quan la verga es va trencar van dir que havia mort
Però encara estic viu.

Era un constuctor de dics d'un riu profund i ample
Allà on l'acer i l'aigua es barrejaven
Un lloc anomenat Boulder al salvatge Colorado
Vaig relliscar i vaig caure al formigó humit
Em van enterrar a aquella gran tomba que no coneix cap so
Però encara estic per aquí.. Sempre estaré per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, per aquí,

Piloto una nau espacial per l'Univers
I quan arribi a l'altre banda
si puc trobaré un lloc on el meu esperit descansarà
Qui sap si tornaré a ser un home d'autopista
O potser una simple gota de pluja
Però seguiré existint
I tornaré un altre cop, i un altre, i un altre, i un altre, i un altre...