Randy Travis - Storms of life

Autor/s: Troy Seals i Max D. Barnes
CD: Storms of life
Balls associats: ---


LLETRA EN ANGLÈS

There's a dirty piece of cardboard
That reads Montgomery Ward
Taped across the window of my old Ford.
A six-pack on the front seat and a box of chicken wings,
I'm dialin' 'cross the radio for a song that I can sing

Chorus:
I'd better change my wandrin ways,
I know I've seen my better days,
Always gettin' high when I get low.
Well, I left my soul out in the rain,
Lord, what a price I've had to pay.
The storms of life are washin' me away.

An old mail pouch, tobacco sign
Fadin' on the barn,
Bringin' back sweet memories of Mama's farm
When love was just a country girl that lived on down the road.
You know, she almost had me turned around,
But that was years ago.

Chorus


TRADUCCIÓ APROXIMADA AL CATALÀ (Per Countrycat)

Hi ha un petit tros de cartulina
On hi diu Montgomery Ward
Enganxat a la finestra del meu vell Ford
Un pack de 6 cerveses al seient de davant i una caixa d’ales de pollastre
Busco una emisora on sonin cançons que puc cantar

Tornada:
Hauria de canviar la meva vida,
Sé que ja he viscut els meus millors dies,
Sempre anant amunt quan estava avall
Vaig deixar la meva ànima fora a la pluja,
Déu quin preu que he hagut de pagar
Les tempestes de la vida m’estant netejant

Un sac vell de correu, senyal de tabac
Descolorint-se al paller,
Em duen records dolços de la granja de ma mare
Quan l’amor era tant sols una noia de poble que vivia aprop a la carretera
Gairebé em va fer canviar,
Però d’això ja fa molts anys.

Tornada