Randy Travis - Deeper than the holler

Autor/s: Paul Overstreet i Don Schlitz
CD: Ol' 8x10
Balls associats: ---


LLETRA EN ANGLÈS

Well, I've heard those city singers singin' bout how they can love,
deeper than the oceans, higher than the stars above.
Well I come from the country and I know I ain't seen it all.
But I heard that ocean's salty and the stars, they sometimes fall.
And that would not do justice to the way I feel for you,
so I had to sing this song about all the things I knew.

My love is deeper than the holler, stronger than the river,
higher than the pine trees growin' tall upon the hill
My love is purer than the snowflakes that fall in late December
and honest as a robin on a springtime window sill
and longer than the song of a Whippoorwill.

From the back roads to the Broadway shows, with a million miles between
there's at least a million love songs that people love to sing
and every one is different, and every one's the same
and this is just another way of sayin' the same thing.

My love is deeper than the holler, stronger than the river,
higher than the pine trees growin' tall upon the hill.
My love is purer than the snowflakes that fall in late December
and honest as a robin on a springtime window sill
and longer than the song of a WhippoorwillTRADUCCIÓ APROXIMADA AL CATALÀ (Per Àngels)

He sentit aquests cantants de ciutat cantant sobre l'amor,
més profund que els oceans, més alt que els estels.
Jo vinc del camp i sé que no ho he vist tot.

Però he sentit que l'oceà és salat i els estels a vegades cauen.
I això no faria justícia al què sento per tu,

per això vai haver de cantar aquesta cançó sobre les coses que coneixia

El meu amor és més profund que la vall, més fort que el riu,
més alt que els pins que creixen a la muntanya.

El meu amor és més pur que els flocs de neu que cauen a finals de desembre
i més sincer que un pit-roig a una finestra durant la primavera
i més llarg que una cancó de Whippoorwill.

Des dels vells camins fins als espectacles de Broadway, amb un milió de milles entremig,
hi ha almenys un milió de cançons d`amor que a la gent li agrada cantar.
I cadascuna és diferent i cadascuna és el mateix,
i aquesta és només una altra forma de dir el mateix.

El meu amor és més profund que la vall, més fort que el riu,
més alt que els pins que creixen a la muntanya.
El meu amor és més pur que els flocs de neu que cauen a finals de desembre
i més sincer que un pit-roig a una finestra durant la primavera
i més llarg que una cancó de Whippoorwill.