George Strait - Amarillo by morning

Autor/s: Terry Stafford i Paul Fraser
CD: Strait from the heart
Balls associats: Mad About You

LLETRA EN ANGLÈS

Amarillo by morning

Amarillo by morning, up from San Antone;
Everything that I got is just what I've got on.
When that sun is high in that Texas sky,
I'll be bucking at the County fair.
Amarillo by morning, Amarillo I'll be there.

They took my saddle in Houston,
broke my leg in Santa Fe.
Lost my wife and a girlfriend
somewhere along the way.
Well, I'll be looking for eight when they pull that gate,

And I'll hope that judge ain't blind.
Amarillo by morning, Amarillo's on my mind.

Amarillo by morning, up from San Antone;
Everything that I got is just what I've got on.
I ain't got a dime but what I got is mine,
I ain't rich but, Lord, I'm free.
Amarillo by morning, Amarillo's where I'll be.

Amarillo by morning, Amarillo's where I'll be.TRADUCCIÓ APROXIMADA AL CATALÀ (per Countrycat, Àngels i Mercè)

Amarillo al matí (Amarillo és una ciutat de Texas)

Amarillo al matí, més amunt de San Antone;
El què duc a sobre és tot el què tinc.
Quan el sol estigui alt al cel de Texas,
estaré fent bots a la fira del comtat (bucking significa saltar amb l'esquena i les cames arquejades, com fan els cowboys al rodeo).
Amarillo al matí, Amarillo allà seré.

Em van prendre la sella a Houston,
em vaig trencar una cama a Santa Fe.
Vaig perdre la meva dona i una nòvia
a algun lloc del camí.
Però buscaré els 8 quan obrin la tanca (es refereix als 8 segons que cal aguantar al rodeo a sobre el cavall o el brau)
I espero que el jutgi no estigui cec
Amarillo al matí, Amarillo és al meu cap.

Amarillo al matí, més amunt de San Antone;
El què duc a sobre és tot el què tinc.
No tinc ni un duro però el què tinc és meu,
No sóc ric, però sóc lliure.
Amarillo al matí, Amarillo és on seré.

Amarillo al matí, Amarillo és on seré.