George Strait & Alan Jackson - Murder on Music Row

Autor/s: Larry Cordle i Larry Shell
CD: Latest and Greatest Straitest Hits
Balls associats: ---


LLETRA EN ANGLÈS

Nobody saw him running,
From 16th Avenue.
They never found the fingerprints,
Or the weapon that was used.
But someone killed country music,
Cut out its heart and soul.
They got away with murder,
Down on music row.

The almighty dollar,
And the lust for worldwide fame,
Slowly killed tradition,
And for that, someone should hang.
("Ahh, you tell 'em Alan.")
They all say: "Not Guilty!"
But the evidence will show,
That murder was committed,
Down on music row.

For the steel guitars no longer cry,
And the fiddles barely play.
But drums and rock 'n' roll guitars,
Are mixed up in your face.
Ol' Hank wouldn't have a chance,
On today's radio.
Since they committed murder,
Down on music row.

Instrumental Break.

They thought no one would miss it,
Once it was dead and gone.
They said no one would buy them ol',
Drinkin' and cheatin' songs.
"Well. I still buy 'em."
Well, there ain't no justice in it,
And the hard facts are cold:
Murder's been committed,
Down on music row.

For the steel guitars no longer cry,
And you can't hear fiddles play,
With drums and rock 'n' roll guitars,
Mixed right up in your face.
Why the Hag, he wouldn't have a chance,
On today's radio.
Since they've committed murder,
Down on music row.

Why they even tell the Possum,
To pack up and go back home.
There's been an awful murder,
Down on music row.TRADUCCIÓ APROXIMADA AL CATALÀ (Per Countrycat)

Ningú el va veure fugir,
De la 16ena Avinguda.
Mai van trobar les empremtes digitals,
o l'arma que va usar.
Però algú va matar la música country,
li va tallar el cor i l'ànima.
Hi ha hagut un assassinat,
Al Music Row.

El dòlar totpoderós,
I les ganes de tenir fama mundial,
Van matar lentament la tradició,
I per això algú hauria de pagar.
("Ahh, digue'ls-hi Alan.")
Tothom diu: "Innocent!"
Però l'evidència demostrarà,
Que s'ha comès un assassinat,
Al Music Row.

Les steel guitars ja no ploren,
I els fiddles amb prou feina sonen.
Però les bateries i les guitarres de rock 'n' roll,
Te les barregen als teus nassos.
El vell Hank no tindria capoportunitat,
A la ràdio d'avui en dia.
Per què s'ha comès un crim,
Al Music Row.

Pausa Instrumental.

Van creure que ningú la trobaria a faltar,
quan fos morta i enterrada.
Deien que ningú compraria les velles,
cançons de beguda i desenganys amorosos.
"Si, però jo encara en compro."
Això no és just,
i les dades són fredes:
Hi ha hagut un assassinat,
Al Music Row.

Les steel guitars ja no ploren,
I els fiddles amb prou feina sonen.
Però les bateries i les guitarres de rock 'n' roll,
Te les barregen als teus nassos.
Ell no tindria capoportunitat,
A la ràdio d'avui en dia.
Per què s'ha comès un crim,
Al Music Row.

Perquè fins i tot li van dir al Possum,
que empaquetés i tornés a casa.
Hi ha hagut un terrible assassinat,
Al Music Row.