Danni Leigh - Mixed up mess of a heart

Autor/s: Merle Haggard i Tommy Collins
CD: 29 Nights
Balls associats: Keep it Teki


LLETRA EN ANGLÈS

Chorus:
Oh, you poor, broke, mixed up mess of a heart
You let a little bitty man go and tear you all apart
I warned you a thousand times
You wouldn't listen, paid me no mind
You poor, broke, mixed up mess of a heart

I watched him buy his ticket
In Charlotte, North Carolina
I heard him say, "One way, please, for Denver"
He's goin' to meet that other girl
It won't do us no good to cry
'Cause she's wearin' his ring on her finger

Chorus

I watched him tip the porter
As he stepped aboard that midnight train
Bound to take him far away forever
I watched the taillight fade away
Knowin' he was gone to stay
I just wish this broken heart was goin'
with him

Chorus

Chorus

You poor, broke, mixed up mess of a heart


TRADUCCIÓ APROXIMADA AL CATALÀ (Per Countrycat)

Tornada:
Oh, pobre, trencat, caòtic cor
Has deixat que un pobre home vingui i et parteixi en dos
Et vaig avisar mil vegades
No em vas escoltar
Pobre, trencat, caòtic cor

El vaig veure comprant un bitller
A Charlotte, North Carolina
El vaig sentir que deia: “Un bitllet d’anada a Denver"
Se’n va a trobar aquella altra noia
No ens farà cap bé posar-nos a plorar
Perquè ella ja duu el seu anell al dit

Tornada

Vaig veure com donava una propina al revisor
Mentre pujava a aquell tren de matinada
Que el duria molt lluny per sempre
Vaig veure com el llum de darrera del tren s’esvaia
Sabia que marxava per quedar-se
Desitjava que aquest cor trencat se n’hagués anat amb ell

Tornada

Tornada

Pobre, trencat, caòtic cor