Gary Allan - Used heart for sale

Autor/s: Gary Allan i Jake Kelly
CD: Used heart for sale
Balls associats: Hard Working cowboy


LLETRA EN ANGLÈS

Chorus
Used heart for sale
Scatched and dented but it runs real well
Like you a lot so I'll cut you a deal
Used heart for sale

First owner Peggy treated it rough
She took it over some rough roads
She skipped town when it broke down
She never paid off what she owed

Chorus

Cindy picked up where Peggy left off
Whoa, how she made it shine
Soon after then some mutual friend
Robbed Miss Cindy blind

Chorus

Took about every cent I had
To get it out of the hock
I spent the last month fixin it up
Now its rollin` off the blocks

Chorus

Used heart for sale
Used heart for sale
Used heart for saleTRADUCCIÓ APROXIMADA AL CATALÀ (Per Countrycat)

Tornada
Cor usat en venda
destrossat i abonyegat però encara va prou bé
T'agrada molt per tant et faré una oferta
Cor usat en venda

La primera propietària, la Peggy, va tractar-lo dur
El va portar per camins durs
Va marxar de la ciutat quan el va trencar
Mai va pagar el què devia

Tornada

La Cindy el va agafar quan la Peggy va marxar
Carai, el va fer lluir de debó
Aviat un amic comú
Va fer perdre el cap a la senyoreta Cindy

Tornada

Va fer falta fins l'últim cèntim
Per desempanyar-lo
M'he passat l'últim mes arreglant-lo
"Now its rollin` off the blocks"

Tornada

Cor usat en venda
Cor usat en venda
Cor usat en venda