Danni Leigh - If the jukebox took teardrops

Autor/s: Michael Henderson i Mark Irwin
CD: 29 Nights
Balls associats: Brainstorm, Sugar Talk


LLETRA EN ANGLÈS

Chorus:
If the jukebox took teardrops
And the whiskey was free
If that ol' car in the parking lot
Drove home automatically
If every night 'neath the honky tonk lights
Didn't start those memories
Wouldn't it be a wonderful world
For somebody just like me

How long can a girl keep goin'
Like every day's the last
I've paid off the rent and the government
Maybe I could pay off the past

Chorus

Wouldn't I be on easy street
Livin' this life of mine
I could keep right on till the hurt's all
gone
And it wouldn't cost me a dime

Chorus

If the jukebox took teardrops
And the whiskey was free
TRADUCCIÓ APROXIMADA AL CATALÀ (Per Countrycat)

Tornada:
Si el tocadisc s’endugués les llàgrimes
I el whiskey fos gratuït
Si aquell cotxe vell de l’aparcament
Em dugués a casa automàticament
Si cada nit sota les llums del honky tonk
No em vinguessin al cap aquells records
Seria un món fantàstic
Per algú com jo

Quan de temps una noia pot fer
Com si cada dia fos l’últim
Si he pagat el lloguer i els impostos
Potser podria pagar pel passat

Tornada

Estaria ben còmode i tranquila
Vivint la meva vida
Podria continuar fins que el dolor hagués marxat del tot
I no em costaria un duro

Tornada

Si el tocadisc s’endugués les llàgrimes
I el whiskey fos gratuït